Úvodní slovo

Tulipán

Turecko a tulipány. Tulipán pochází z Persie a Turecka. Tam roste Lâle, jak Turci tulipán nazývají, divoce. Již ve 12. století píše básník Omar Khayam báseň o tulipánech. Století tulipánů dosáhlo největšího rozkvětu za vlády Ahmeda III. (1703—1730). Jeho velkovezír se jmenoval Lâlezerí, ctitel tulipánů... Turecko a tulipány »

Turecko je půvabná země s množstvím přírodních krás, přitažlivou historií, současným dynamickým rozvojem hospodářství a příjemnými a pohostinnými obyvateli. Určitě jde o zajímavou část světa, kterou stojí za to navštívit a poznat.

Pozorní návštěvníci Dnů turecké kultury ve Slaném se mohou lépe zorientovat v problematice způsobu života obyvatel Turecka nebo jim některý z množství připravených programů poslouží k obnovení vzpomínek na jejich pobyt na pomezí evropského a asijského kontinentu. Jsem přesvědčen, že si každý zájemce najde pořad, který ho zaujme.

Pro mne je velmi půvabná idea symbolu letošního festivalu kultury ve Slaném — květ tulipánu. Původním domovem tulipánu je právě území dnešního Turecka. Teprve odtud se rozšířily tulipány do Evropy. Tato rostlina hrála i významnou roli v dějinách sultanátu. Pro Čechy je tulipán symbolem jara, svěžesti a mládí. Stejně jako je tomu u dnešního Turecka.

Ivo Rubík
starosta Královského města Slaného

^ na začátek stránky

Jsem velmi potěšen, že naše spřátelené země spolu organizují v Královském městě Slaném Dny turecké kultury. Vedle politické a hospodářské spolupráce bude jistě kulturní spojení mezi našimi městy přínosem k dalšímu upevnění vzájemných dlouhodobě dobrých vztahů. V současné době dochází v různých oblastech světa k mnohým rozepřím a rozdělení a z tohoto důvodu je zapotřebí co nejvíce vzájemné tolerance na nejširší úrovni. V této souvislosti může kulturní spojenectví mezi národy a lidmi zvláště pomoci k rozvoji spolupráce a tolerance mezi národy.

Proto velmi děkuji všem, kteří se podílejí na organizaci této akce (RNDr. Alexandr Vondra, místopředseda vlády České republiky pro evropské záležitosti; Jan Zahradil, poslanec Evropského parlamentu; Koray Targay, velvyslanec Turecké republiky v České republice; RNDr. Ivo Rubík, starosta města Slaný).

Z města Şişli posílám pozdrav k této radostné cestě do Slaného a přeji všem, aby oba národy i nadále úspěšně rozvíjely vzájemný dialog. Všechny Vás upřímně zdravím.

Mustafa Sarıgül
primátor městské části İstanbul-Şişli

^ na začátek stránky

Jako velvyslanec Turecké republiky v ČR jsem velmi potěšen pořádáním akce Dny turecké kultury v královském městě Slaný. Turecko-české vztahy se opírají o přátelství a spojenectví. Politické vztahy mezi oběma zeměmi se vyvíjejí zcela bezproblémově. Vzájemná hospodářská a ekonomická spolupráce se v zájmu obou národů každý den rozšiřuje o nové sféry a zároveň se dále posiluje. Kulturní spojení a narůstající cestovní ruch je přínosem k dalšímu upevnění vzájemných dlouhodobě dobrých vztahů a přátelství mezi českým a tureckým národem.

Jsem si jistý, že vzorná spolupráce pana RNDr. Ivo Rubíka, starosty města Slaný, a pana Mustafy Sarıgüla, starosty města Şişli, při pořádání dnů turecké kultury, bude důležitým přínosem k česko-tureckému přátelství.

Z tohoto důvodu velmi děkuji všem, kteří se podílejí na organizaci této akce, kterou podporujeme společně s RNDr. Alexandrem Vondrou, místopředsedou vlády pro evropské záležitosti a panem Janem Zahradilem, poslancem Evropského parlamentu. Věřím, že činnosti představené v rámci této akce významně přiblíží kulturu tureckého národa našim českým přátelům. Všechny občany města Slaný upřímně zdravím.

Koray Targay
velvyslanec Turecké republiky v České republice

^ na začátek stránky

Turecká republika má zvláštní postavení na euroasijském kontinentu, neboť svým historickým, politickým i kulturním vývojem a zeměpisným položením leží na rozhraní mezi Evropou a Asií. Turecko je zároveň jedinou muslimskou zemí, která v historii patřila do Evropy a která v současné době usiluje o své pevné místo v Evropské unii. Přestože jde o muslimskou zemi, je v mnoha oblastech odlišná od ostatních států, které se hlásí k islámu. Osobně si myslím, že v tomto ohledu je Turecko Evropě nejblíže ze všech zemí na východ od Malé Asie.

Obecně se nejméně cizí vlivy na vývoj národa projevují v moderní hudbě, neboť hudba je velmi intimním a hlubokým výrazem svébytnosti kultury a proto přirozeně podléhá cizím vlivům jako poslední. Přesto v Turecku, kde evropská moderní hudba zapustila kořeny nejhlouběji, najdeme talentované interprety mezinárodního věhlasu a skladatelé moderní hudby zde běžně komponují v západním stylu. Istanbul a Ankara jsou dnes běžnou zastávkou na turné zahraničních koncertních umělců stejně jako velká města Izraele, který patří kulturně k Západu, protože ve všech těchto místech má evropská hudba početné a věrné posluchačstvo. V ostatních zemích Blízkého Východu a dále na východ je skladatelů, interpretů i posluchačů západní hudby poměrně málo.

Další viditelnou známkou působení evropské kultury na Turecko je způsob oblékání, neboť oděv má význam kulturní, symbolický a náboženský. V Turecku se lidé, zvláště ve městech, oblékají moderně v západním stylu, takže běžný návštěvník při své cestě nevidí velké rozdíly mezi způsobem oblékání v Evropě a zde.

Turecko je velmi zajímavou zemí, která se přirozeně nechává inspirovat Západem a která naopak poskytuje Evropě velmi specifické podněty pro její vlastní rozvoj.

Bayram Ježek
VACCO-Invest, s.r.o.

^ na začátek stránky


Dny turecké kultury ve Slaném pořádá Královské město Slaný, městská část İstanbul-Şişli a firma Vacco-Invest, s.r.o., pod záštitou Tureckého velvyslanectví v Praze, místopředsedy vlády České republiky Alexandra Vondry a poslance Evropského parlamentu Jana Zahradila.

kultura.slansko.cz
www.sislibelediyesi.com
www.kralovskebydleni.cz
(VACCO-Invest, s.r.o.)
www.alexandrvondra.cz
www.zahradil.eu